CIRCULAR 12-15 (DOGC – Curriculums CFGS Especialitats Futbol i Futbol Sala)

Per la present els informem que en el DOGC ha sigut publicada el següent Decret:

“DECRET 24/2015, de 24 de febrer, pel qual s’estableix el currículum dels títols de grau superior dels ensenyaments esportius en les especialitats de futbol i futbol sala”.

 Adjuntem com annex a la present circular l’esmentada publicació.

Com sempre restem a la vostra disposició per qualsevol consulta i/o aclariment.

Annex Circular 12-15

Todavía no hay comentarios.

Deja un comentario