MGA reflexiona sobre la FP

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL NECESSÀRIA

Amb aquest títol, la doctora Sara Berbel publicava l’estiu passat -a “El Periódico”- un article en què ofereix unes dades prou il·lustratives de la relació actual entre les ofertes de treball i els estudis postobligatoris.

Amb dades de 2017, la contractació de professionals amb el títol de FP de grau mitjà va representar, a Espanya, el 18 % de total. I la de professionals de grau superior, el 20 %. En canvi, només el 23 % dels nostres joves accedeixen a aquests estudis, en contrast amb la mitjana europea, que és del 49 %.

I és que el mercat laboral té una demanda consolidada i en augment de personal tècnic de nivell mitjà que no troba contrapartida en el món educatiu. És la queixa permanent de la petita i mitjana empresa, que té necessitat d’uns perfils professionals que l’escola no li ofereix. La gran empresa ho resol  per la via de formar el seu propi personal, però cal no oblidar que les grans corporacions a Catalunya només representen una petita part de l’oferta laboral.

La doctora Berbel assenyala la necessitat urgent de prestigiar els estudis de Formació Professional. I el camí que proposa per aconseguir-ho és mostrar la capacitat d’innovació que han assolit, i la diversitat de sectors en què avui són imprescindibles. La Formació Professional ja no està necessàriament vinculada a la indústria, com encara es pensa molta gent, sinó que, progressivament, s’ha involucrat amb el sector serveis i la diversitat i l’amplitud que avui presenta aquest.

Una bona orientació professional pot permetre als joves, i a les seves famílies, valorar amb molt més criteri les diverses opcions d’estudis. Pot evitar moltes frustracions i facilitar una integració laboral satisfactòria i ràpida. Això sí, sempre que tot plegat vagi acompanyat d’una oferta educativa moderna i adaptada a les expectatives d’una societat marcada per les noves tecnologies i la innovació.

La Formació Professional ja no està necessàriament vinculada als grans centres, sinó també a aquells centres mitjans que opten per diversificar la seva oferta postobligatòria. I que han descobert que poden fer compatibles una bona part dels recursos materials i humans de què disposen amb els estudis tècnics. I excel·lir en el seu desenvolupament.

19.11.18

Todavía no hay comentarios.

Deja un comentario