CIRCULAR 11-15 (DOGC – Curriculums CFGS Especialitat Handbol)

Per la present els informem que en el DOGC ha sigut publicada el següent Decret:

“DECRET 23/2015, de 24 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del títol de grau superior dels ensenyaments esportius en l’especialitat d’handbol”.

 Adjuntem com annex a la present circular l’esmentada publicació.

Com sempre restem a la vostra disposició per qualsevol consulta i/o aclariment.

 

Todavía no hay comentarios.

Deja un comentario