MGA reflexiona sobre la FP

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL NECESSÀRIA Amb aquest títol, la doctora Sara Berbel publicava l’estiu passat -a “El Periódico”- un article en què ofereix unes dades prou il·lustratives de la relació actual entre les ofertes de treball i els estudis postobligatoris. Amb dades de 2017, la contractació de professionals amb el títol de FP de grau mitjà […]

CIRCULAR 11-15 (DOGC – Curriculums CFGS Especialitat Handbol)

Per la present els informem que en el DOGC ha sigut publicada el següent Decret: “DECRET 23/2015, de 24 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del títol de grau superior dels ensenyaments esportius en l’especialitat d’handbol”.  Adjuntem com annex a la present circular l’esmentada publicació. Com sempre restem a la vostra disposició per qualsevol […]

CIRCULAR 10-15 (BOE – Curriculo Enseñanzas Religión Católica)

Per la present els informem que en el BOE han sigut publicata les següents Resoluciones: “RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria”. “RESOLUCIÓN […]

CIRCULAR 09-15 (DOGC – Prova avaluació sisé curs primària)

Per la present els informem que en el DOGC ha sigut publicada la següent Resolució: “RESOLUCIÓ ENS/236/2015, de 12 de febrer, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2014-2015”. Adjuntem com annex a la […]

CIRCULAR 08-15 (DOGC – Provés accès cicles formatius de FP inicial, formació arts plàtiques i disseny, ensenyaments esportius i formacions esportives nivell 1 i 3, any 2015

Per la present els informem que en el DOGC ha sigut publicada la següent Resolució: “RESOLUCIÓ ENS/226/2015, de 12 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les […]

CIRCULAR 06-15 (DOGC – Criteris a proves accés Cicles Formatius curs 2015-2016, centres de formació i convocatòria)

Per la present els informem que en el DOGC ha sigut publicada la següent Resolució:   “RESOLUCIÓ ENS/177/2015, de 6 de febrer, per la qual s’estableixen els criteris de la formació per a les proves d’accés als cicles formatius durant el curs 2015-2016, es dóna publicitat dels centres de formació de persones adultes que la […]

CIRCULAR 05-15 (DOGC – Convocatòria proves accés Música i Dansa curs 2015-2016)

Per la present els informem que en el DOGC ha sigut publicada la següent Resolució:   “RESOLUCIÓ ENS/178/2015, de 4 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2015-2016”.   Adjuntem com annex a la present circular l’esmentada publicació.   Com sempre restem […]

CIRCULAR 04-15 (BOE – Enseñanzas artísticas superiores)

Per la present els informem que en el BOE ha sigut publicat el següent Real Decreto:   “REAL DECRETO 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, […]